Loome erilisi lahendusi ja võimalusi

Väärtuspakkumus. Oleme innovatiivse ja riskipõhise lähenemisega boutique advokaadibüroo, mis on pühendunud klientide valdkonna- ja sektoriüleste probleemide lahendamisele ja võimaluste realiseerimisele.

Lugu. LUMILEX sai asutatud seoses sellega, et õigusteenuse osutamise senised ärimudelid ja töömeetodid tihti enam ei tööta. Klientide rahulolu uuringud näitavad endiselt, et tõeliselt kvaliteetse õigusteenuse osutamiseks peavad nõustajad klientide äritegevusest ja nende vajadustest palju paremini aru saama. Klientide tagasiside põhjal toodetakse neile jätkuvalt raskesti mõistetavaid pikki ja keerulisi dokumente, mis ei arvesta nende ärihuvide, vajaduste ja eesmärkidega, samuti jätab klientide sõnul soovida projektijuhtimine, efektiivsus, proaktiivsus ja läbipaistvus. Meie eesmärk on pakkuda esmaklassilist teenust mis vastaks nendele ootustele.

Äriline mõtlemine, innovatsioon ja sünergia. Ainult õigustehnilisest lähenemisest ei piisa. Nii äri kui ka õigus on üha valdkonna- ja piiriülesemad ning innovatsioon õigusteenuses seisneb võimekuses ühendada erinevaid vaatenurki. Meil on põhjalik ja laialdane oskusteave, kogemus ja kontaktide võrgustik, et näha võimalusi ja ehitada sildu erinevate valdkondade, sektorite ja inimeste vahel ning luua sünergiaid. Nii tehingutes, projektides kui ka vaidlustes. Algusest lõpuni.

Riskipõhine lähenemine, suure pildi mõistmine ja strateegiline õigusnõustamine. Nii äriliste kui ka õiguslike otsuste tegemisel ei ole kõik asjaolud ja detailid võrdselt olulised ning praktika on sama oluline kui teooria. Oskus keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline, ja rakendada praktilist lähenemist on võtmetähtsusega. Me mõistame seda ja arvestame oma soovitustes alati riskide esinemise tõenäosust, mõju ning suurt pilti. 

Ajastus. Teame, kui oluline on õige ajastus eesmärkide saavutamisel, oskame hoida momentumit ja realiseerida kliendile parim võimalik tulem.

Võitmise kultuur. Meile meeldib, kui meie kliendid võidavad ja me pingutame selleks kõvasti!

Kvaliteet, tipptasemel oskusteave ja kogemus. Meil on üle kahekümne aasta tipptasemel oskusteavet ja kogemust Eesti suurimatest advokaadibüroodest ning globaalsest Suure Nelja võrgustikust. Oleme õigusnõustanud nii kohalikke kui ka globaalseid kliente regiooni suurimates ja keerulisimates tehingutes ja projektides, mille põhjal on meid tipptasemel nõustajatena järjepidevalt tunnustanud sellised rahvusvahelised õiguskataloogid nagu The Legal 500 ja Chambers Europe. Oleme veendunud, et põhjalik, mitmekülgne ja pikk kogemus on alati väärt rohkem kui meeskonna suurus.

Selgus ja konkreetsus. Usume, et vähem on rohkem. Pingutame selleks, et luua võimalikult selgeid ja konkreetseid lahendusi keerulistele probleemidele.

Personaalsus. Oleme veendunud, et iga hea koostöö eelduseks on asjatundlikust, ausast ja vahetust suhtlusest tekkiv usaldus, ning et kliendid oskavad hinnata isiklikku ja hoolivat lähenemist. Kuigi meie klientideks on valdavalt äriühingud, siis töötame eeltoodud põhimõtteist lähtuvalt alati konkreetsete inimestega ja üritame oma klientidega luua ja hoida võimalikult häid ja usalduslikke suhteid.

Digi- ja rohepööre. Meile meeldivad targad tehnoloogilised ja rohelised lahendused, mis aitavad teha tööd paremini, kiiremini ja jätkusuutlikumalt, ning rakendame neid oma töös igal võimalusel, et luua klientidele rohkem väärtust.

Valgus. Sõna „LUM“ meie büroo nimes viitab ladina keeles sõnale valgus ja „LEX“ seadusele. Nende sõnade kombinatsioon tähistabki meie soovi valgustada ja kindlustada meie klientide teed läbi üha keerulisemaks muutuva õigusmaastiku.