Valdkonnad ja sektorid

Õigusvaldkonnad
 • Pangandus, finantseerimine ja kindlustus               
 • Ühinemised, ülevõtmised ja ühinguõigus
 • Kinnisvara ja ehitus
 • Ärilepingud
 • Tööõigus
 • Riskijuhtimine, vastavuskontroll, rikkumiste ennetamine ja uurimine
 • Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja andmekaitse
 • Restruktureerimine, saneerimine ja maksejõuetus
 • Vaidluste ennetamine ja lahendamine

Ärisektorid
 • Finants ja kindlustus
 • Era- ja riskikapital
 • Tehnoloogia, telekom ja meedia
 • Kinnisvara ja ehitus
 • Energia ja keskkond
 • Tööstus
 • Kaubandus
 • Tervishoid
 • Transport ja logistika